Sancties

Indien u aan de afnemer van een stof of mengsel noch een VIB, noch de bijlagen bij die VIB – samengesteld en bijgewerkt in overeenstemming met de voorschriften opgenomen in artikel 31 van REACH – verstrekt, zal u een sanctie van 3 maanden gevangenisstraf en € 20.000 boete worden opgelegd.

In geval van niet-naleving van de richtlijnen van REACH zullen u tevens administratieve straffen worden opgelegd. Deze kunnen gaan van een boete van € 15.000 met dagelijkse dwangsom van € 1.500 tot een invoer-, fabricage- en handelsverbod. Er kan ook worden geëist het product uit de handel te nemen, buiten de EU te laten terugsturen door de importeur of nog te laten verwijderen door de fabrikant.

Ook moet u weten dat, krachtens de bepalingen van het Wetboek van Arbeid, een schending van de regels inzake preventie wordt bestraft met een boete van € 3.500!

U heeft het dus goed begrepen: het is van cruciaal belang dat u de behoeftes van uw onderneming goed onder de loep neemt. Zo blijft u steeds up-to-date en vermijdt u allerhande problemen. Natuurlijk zijn wij ons bewust van het feit dat dit tijd, werk én gekwalificeerd personeel vraagt. Daarom nemen wij u bij QUICK-MSDS deze last graag uit handen, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op uw eigen core business en producten.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie over onze diensten.